Art

Hanggang Sa Muli (Post-Mother’s Day Entry)

Madilim ng langit at kay lamig ng hangin;

Waring nagbabadya ng bagyong paparating.

May hinapuhap ang aking mga mata;

Ang aking mga matang may bakas pa ng luha.

Sisinghap-singhap.

Ulo’y napayukayok.

Hinagpis ay abot langit.

Pighati’y di marurok.

Ilang taon na nga ba ng ika’y lumisan?

Ang dalampung taon ay kay bilis na lumipas.

Ilang taon na nga simula ng magpaalam?

Ang aking lungkot ay sadyang di maparam.

Sing’ dilim ng langit at sing’ lamig ng hangin;

Ang bawat araw na di kita kapiling.

Nakisama ang langit sa ‘king pangungulila;

Paalam na Inay. ‘Gang sa muling pagkikita.

Advertisements